با ما در تماس باشید

ما اینجا هستیم برای کمک به پاسخ پرسش های شما، کارشناسان ما برای کمک به شما آماده هستند

نام

ایمیل

موضوع

پیام

تعهد ما برای خدمت به شما

در دنياي پر رقابت امروز شركت هايي كه رقابت و حضور مستقل را انتخاب كنند با مشكلات فراواني در جهت ايجاد و حفظ حداقل استانداردهاي مورد نياز مديريت موفق سازمان روبرو مي شوند.

استراتژي شركت مهندسي و ساختمان آساك نفتا  ايجاد و ارتقاي  روابط مثبت و سازنده با ساير شركت هاست.

اين مهم با ايجاد اعتماد و عملكرد مسئوليت پذير  و از بين بردن ديوارهاي في مابين  قابل حصول مي باشد .

اين نيروي محركه ما براي تدوام موفقيت در آينده است.

مدیر عامل   •   قدرت الله فرهادی